1 Bình luận
  • dangquang1020
    Mẽo: giờ tao vứt cho mày 30 khẩu ak, rồi tao táng cho chục quả Tomahawk tha hồ mà bắn nhé
Website liên kết