27 Bình luận
  • NChinh
    nếu nói về lịch sử - bác nhà nhà cao cửa rộng nhớ in bức ảnh này treo lên - có nó nhắc cho ta thấy thế nào là lên voi xuống cún của cả 1 dân tộc

    https://goo.gl/pvJfdp
  • ne0ltv
    Mùa xuân Ả rập hay Cách mạng màu... chưa có cái nào mang lại dân chủ cho các nước nó diễn ra, mà ngược lại, chỉ có rối loạn
Website liên kết