1 Bình luận
  • signoreV
    Vấy mà mấy bộ chém là bắn hạ ít nhất 10 tên lửa. Có cả ảnh làm chứng luôn chứ.
    Đây là kết quả lính Syria vừa quay tay, à nhầm, vừa nghe nhạc vừa .... phòng không nè
Website liên kết