7 Bình luận
  • Hungnguyen1402
    Ai làm doanh nghiệp thì biết, mấy hiệp hội các kiểu con đà điểu một năm có cả chục chương trình vinh danh các doanh nghiệp, gọi cho cháy máy, có khi lấy lý do là chưa có tiền, còn gọi điện thêm hai ba lần bảo chưa có thì cho chậm, thanh toán sau cũng được. 25-35-45 triệu/slot.
Website liên kết