30 Bình luận
  • tuanna0703
    500 anh em fans Mỹ kéo hết vào đây trả lời cho em Nga một câu xem nào? Hóa ra clip holywood đóng phim vũ khí hóa học ở Syria là có thật. Nếu có thật thì phải trao giải tượng vàng cho Mẽo và anh em
Website liên kết