5 Bình luận
  • nobili
    Nga đang bị đổ lỗi cho việc BNG Đức bị tấn công mạng , trong khi quan hệ Nga - Đức trước giờ vẫn ổn . Trong các nước Nato ở Châu Âu thì Đức có đối ngoại độc lập nhất, không bao giờ cam chịu phận chư hầu như Anh - Pháp . Nên vụ tấn công giống kiểu gắp lửa bỏ tay người hơn .
  • anhien
    Ý là phải gây hấn kiểu khác
  • hieu_3x
    Ngưng cái dòng chảy phương bắc 2 không biết có chịu được mấy cái mùa đông.
Website liên kết