67 Bình luận
  • kspm
    Đại tá chơi AK vẫn sang quá, nếu biết được chắc chắn tomahawk đến từ hướng đó và ở độ cao đó thì chỉ cần dăm chục khẩu súng cao su là đủ bắn cháy rồi mờ.
  • khcatbtong
    Lạy bác, bác vui thú điền viên an dưỡng tuổi già cho con cháu nó nhờ
  • Coldblo2d
    Đừng nói to kẽo phe thân mỹ ở linkhay biết được lại mách nước đấy, phe mỹ đông và hung hãn lắm
Website liên kết