11 Bình luận
 • ohisee
  @vbc38, @pythongable
  - Google Translate khá tiện khi dịch các văn bản có cấu trúc đơn giản và rõ ràng, kiểu văn bản khoa học. Nhờ nó thô dịch rồi mình tinh dịch lại thì nhanh hơn là tự gõ hết.
  - người làm nghề phiên/biên dịch thì buộc phải dịch, chứ hiểu chưa đủ. Và khi dịch thì đầy từ chưa có trong từ điển, phải đi hỏi người trong nghề kết hợp với Google (image/text)
 • downfall
  Google translate cũng chỉ phát triển dựa trên đóng góp của cộng đồng thôi. Những từ mình cần dịch là những từ cộng đồng ít dùng thì nó dịch ngu như bò, xem xong lại phải sửa cho nó đến mệt.
  Tốt nhất là không dùng từ điển nữa, từ nào không hiểu cố tự ngồi vận nội công mà hiểu.
  Khó quá thì dùng google image (với danh từ) hoặc google search với các từ còn lại.
  • PythonGable
   @downfall Sao không dùng từ điển
  • vbc38
   @downfall nên dùng từ điển Anh - Anh ạ. vì nhiều từ dịch sang Tiếng Việt nó còn quá xa xôi về nghĩa Anh - Anh nó dịch lại dùng từ cũng khá dễ hiểu, từ nào chưa biết thì lại tra tiếp. mình hay dùng oxford dictionary
  • ohisee
   @vbc38, @pythongable
   - Google Translate khá tiện khi dịch các văn bản có cấu trúc đơn giản và rõ ràng, kiểu văn bản khoa học. Nhờ nó thô dịch rồi mình tinh dịch lại thì nhanh hơn là tự gõ hết.
   - người làm nghề phiên/biên dịch thì buộc phải dịch, chứ hiểu chưa đủ. Và khi dịch thì đầy từ chưa có trong từ điển, phải đi hỏi người trong nghề kết hợp với Google (image/text)
Website liên kết