19 Bình luận
  • thinker
    Đấy, cứ chê VN đi, giờ đã thấy hạn chế của chế độ ko có bộ chính trị chưa?
Website liên kết