33 Bình luận
 • Mr_TK
  @oodarkareaoo bạn nói sai rồi! Chúng ta gánh thuế cho bọn tham nhũng và hại nước hại dân thì đúng hơn! Người giàu mà làm ăn bình thường cũng phải chịu thuế nặng như ai thôi!
 • TanNg
  Tính đơn giản, thường người ta ở trong nhà của mình 20 năm, sau 20 năm thì bị thu mất 8% giá trị tài sản.
 • hungskate
  phương án 1 thu 0,3%, phương án 2 thu 0,4%
  Léo cho chúng mày phương án nào khác. )
Website liên kết