15 Bình luận
  • bills4
    @tuanna0703 chúng tôi quan ngại sâu sắc về vụ tấn công này, yêu cầu các bên đối thoại trên phương diện hoà bình và theo công ước quốc tế . Xin hết !
Website liên kết