Trở lên trên
Viết bình luận 28 Bình luận
  • chaududan
    tiền đấy sao ko để làm từ thiện?
  • toplinkhay
    @chaududan vãi cả thánh từ thiện
  • kamekaze
    @chaududan vãi cả "tuyên chiến" với "đánh vớ vẩn". Vậy thế nào mới là "tuyên chiến", thế nào là "đánh vớ vẩn"? Thằng mất dạy Mỹ nó đánh nó đâu cần ngó mặt thằng nào, mà phải lôi Nga vào để chửi. Cuồng Mỹ, Sh.it Mỹ cũng thơm nhỉ.