29 Bình luận
  • downfall
    Làm méo gì có lính đánh thuê, lính đánh thật đấy.
    Giống Việt Nam ngày xưa mang lính từ Bắc đánh vào Nam mà cứ leo lẻo là "quân tình nguyện" .
Website liên kết