6 Bình luận
 • hungskate
  đúng 80% ) bạn bè hay gì đi chăng nữa, tốt đến mấy , phg án hay thế nào làm chung thành thì tách riêng, mở thêm. Bại thì coi nhau như s*** .
 • hungskate
  đúng 80% ) bạn bè hay gì đi chăng nữa, tốt đến mấy , phg án hay thế nào làm chung thành thì tách riêng, mở thêm. Bại thì coi nhau như s*** .
 • THL
  chưa chung vốn làm ăn với ai bao giờ nhưng nhìn quanh thì cũng thấy nhiều trường hợp như thế này.
 • ATERME
  Vấn đề thì bác chỉ đúng, nhưng giải pháp nói như thế thì...thằng nào cũng nói được. Sound good, doesn't work !
  • DONPHAN2903
   @aterme giải pháp khá rõ ràng mà!? Bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, rõ ràng, thống nhất ngay từ đầu thì tiếp tục, không thì...khỏi mất tiền và thời gian của nhau.
 • goodlink
  Tuỳ người thôi, quan trọng lúc đầu cam kết rõ ràng. Mình làm đều có team cả
Website liên kết