11 Bình luận
 • henryford
  Trùng Khánh là đất xưng vương, thời hán sở Tây Thục - trùng khánh ngày nay là nơi căn bản để Lưu Bang lấy thiên hạ, sau này thời tam quốc Lưu Bị cũng phải lấy đất Tây Thục làm gốc để xây dựng nhà Thục Hán, cai quản đất Trùng Khánh không khác nào làm vua,
  • THL
   @henryford còn thời bây giờ thì là thành phố trực thuộc TƯ có diện tích lớn nhất và đông dân nhất. Nhưng có vẻ dưới thời ông Tập thì gần vua như gần hổ rồi.
  • chaududan
   @thl Trùng Khánh nó là thủ đô của thời chiến của Trung Hoa Dân Quốc ngày xưa nên mới phát triển như thế
  • chaududan
   @henryford Tào Tháo chiếm cứ toàn bộ Hoa Bắc mượn thiên tử lệnh chư hầu. Họ Tôn đã ba đời làm lãnh chúa vùng Giang Đông, vùng đất dễ thủ khó đánh nhờ có Trường Giang bao bọc. Vì vậy cách duy nhất để Lưu Bị củng cố quyền lực chỉ có thể là vào Thục, vùng đất hiểm trở nằm xa trung nguyên (chó ăn đá gà ăn sỏi)
  • henryford
   @chaududan lưu bị học theo Lưu bang, lùi về đất hiểm yếu để mưu tính chuyện thiên hạ nhưng ko thành như Lưu Bang mà thôi
  • chaududan
   @henryford đất Thục là do Hạng Vũ phân Lưu Bang về đấy để dìm hàng
  • pupeo
   @chaududan Có lẽ là chó ăn đá gà ăn sỏi nên bao lần tiến đánh Ngụy đều đói quá mà tự lui.
  • henryford
   @chaududan lạnh nạn, ko té nhanh Hạng Vũ nó thịt ngay, về tích lương luyện quân
 • BlackParma
  H em thấy là bí thư thượng hải là dễ thành vua nhất.
 • ntvim88
  Vua chúa gì nữa các thánh.
  Giờ có Hoàng đế rồi thì chỉ có Vương thôi
 • pupeo
  TQ thì cũng giống một số nước thôi, không cùng cánh thì hạ chứ không ăn mà leo đc lên đến tầm đấy ah?
Website liên kết