Trở lên trên
Viết bình luận 6 Bình luận
 • Hakan
  lúc này, đúng quan trọng là cái thái độ, mở miệng là "Thượng nghị sĩ"....thái độ nghiêm túc thành khẩn, nhận lỗi
 • Ciiel
  "Nói thẳng, nó giống như trông ông nội của bạn đang cố gắng hiểu làm thế nào để vào được Internet trên cái máy Macbook Pro"
 • msZune
  Nếu để ý sẽ thấy mặt Zuck ít thay đổi sắc diện, khá lạnh, có thể do dây thần kinh cảm xúc trên mặt ít hoạt động, rất giống anh Tập làm đối phương không đoán được cảm xúc.
 • peganodev
  Thấy mặt anh mark dạo này trắng hơn thì phải nhỉ
 • ladygaga
  Mr Zuckerberg, do you mean nodejs is better than PHP?
  hôm qua xem live điều trần, đúng là Mark quá giỏi