13 Bình luận
  • hungskate
    E thích đi ngc dư luận.
    Em có giết ng lấy tiền đâu. E mở chỗ cho a e tiêu tiền mà cũng k đc à ) e kiếm mãi mới đc bằng ấy tiền giờ các a tịch thu hết cmn của e. Các a mới là loại ăn cướp trắng trợn và dùng luật của các a đề ra để bảo kê cho hành vi ấy.
Website liên kết