14 Bình luận
  • chaududan
    lại nhớ Hòa Thân. Vua cha để kệ cho Hòa Thân vơ vét của dân, dặn vua con khi lên ngôi thì bắt Hòa Thân, số tiền thu được là quà của vua cha tặng vua con chúc mừng lên ngôi
Website liên kết