8 Bình luận
  • mr_bear
    Theo luật thì cứ trên năm triệu là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nha. Chuyến này nếu mà xử hết thì có nước xây một thành phố riêng rồi dồn vô đó mới đủ chứa.
Website liên kết