9 Bình luận
  • cuccu1
    @gomugomu1410 Cô này viết bài thơ "ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH" - đăng lên facebook trong thời điểm biểu tình fomosa
Website liên kết