2 Bình luận
  • HansNam
    quan trọng là thời gian đứng nhé
    • tuannguyenvt
      @hansnam ngày trước bị phạt đứng cột cờ phơi nắng. Ko nhớ là bao lâu nhưng thấy hơi mệt thì kệ cụ án phạt, nhảy rào trốn học luôn. Bữa sau đi học lại chẳng thấy thầy nói gì ☺️☺️
Website liên kết