Trở lên trên
Viết bình luận 10 Bình luận
  • Sparrow
    Việt Nam này nhiều ngành, chỗ nếu mà xử lý vi phạm thì từ sếp đến lính không còn ai để làm việc nữa!