5 Bình luận
 • HuyThai
  bác chả biết gì về kinh tế cả, Vịt theo gương anh Nga nên lớp nhà giàu mới cũng phải giống chứ sao

  Còn ở Việt Nam, ngay cả tầng lớp tỷ phú đô la, phần lớn xuất thân từ làm bất động sản, làm giàu từ những mối quan hệ thân hữu trong chính quyền và trong thương trường. 
  Cái này trách chính quyền chứ sao lại trách người ta, ở bầu thì tròn ở ống thì dài
 • chaududan
  bất động sản thì đúng là tư bản thân hữu nhưng mà chứng khoán thì chắc cũng ok, ở Mỹ có hẳn phố Wall cơ mà
 • HuyThai
  bác chả biết gì về kinh tế cả, Vịt theo gương anh Nga nên lớp nhà giàu mới cũng phải giống chứ sao

  Còn ở Việt Nam, ngay cả tầng lớp tỷ phú đô la, phần lớn xuất thân từ làm bất động sản, làm giàu từ những mối quan hệ thân hữu trong chính quyền và trong thương trường. 
  Cái này trách chính quyền chứ sao lại trách người ta, ở bầu thì tròn ở ống thì dài
 • imHa
  Thì sao nhỉ
Website liên kết