5 Bình luận
  • HuyThai
    bác chả biết gì về kinh tế cả, Vịt theo gương anh Nga nên lớp nhà giàu mới cũng phải giống chứ sao

    Còn ở Việt Nam, ngay cả tầng lớp tỷ phú đô la, phần lớn xuất thân từ làm bất động sản, làm giàu từ những mối quan hệ thân hữu trong chính quyền và trong thương trường.
    Cái này trách chính quyền chứ sao lại trách người ta, ở bầu thì tròn ở ống thì dài
Website liên kết