2 Bình luận
  • tuanna0703
    Đề nghị Uber tiếp tục hoạt động ở Việt Nam để chống độc quyền của grab. Đến khi nào Vato lấy đủ 100 triệu $ và có 10k tài xế thì dừng
  • BlackWidow
    Trong khi một loạt nước bắt buộc Uber phải hoạt động đến khi xem xét việc độc quyền xong thì tại VN Uber cứ thế ra đi để rồi phải quay ra gây khó dễ cho Grab. Qua case này thấy hệ thống luật mình vẫn k theo kịp thực tế.
Website liên kết