1 Bình luận
  • giongto35
    Hình như thay đổi này bắt đầu từ việc Apple poach John Giannandrea của GG chứ ko phải GG cải tổ.
Website liên kết