32 Bình luận
  • Nova
    Khổ nhỉ, mấy người mập chỉ quan tâm đến mỡ và tâng cân.
    Cỡ em với ông thầy bói, thức đêm cho 3 hôm thành con cá mắm. Để giữ cân và giữ tí mỡ thì phải ăn 3-4 bát cơm, và tập gym + ăn nhiều thịt
Website liên kết