24 Bình luận
  • qsilk
    Đúng là các bạn ấy chán sống. Nhưng mà đúng là tuổi trẻ bốc đồng, các bạn trẻ này không nghĩ được nhiều hơn cái gọi là hậu quả. Ngày xưa chơi thân với 1 thằng bạn, hồi đó mới có xe máy. Nó đèo mình đi đến đoạn đèn đỏ rồi cũng dừng đợi đèn xanh như ai. Khi đèn vừa chuyển xanh, nó làm cho phát tý thì lộn cổ ra đằng sau. Sợ vđ.... ngồi sau xe nó cứ gọi là như đi đánh đu, giật giật lúc nhanh lúc chậm. Đường thẳng và thoáng mà nó cứ tưởng tượng ra trước mặt là ổ trâu, ổ gà để nó lách với lượn. May mà nó cũng vượt qua được cái giai đoạn trẻ trâu bốc đồng ấy để rồi giờ đây nó lại là người điền đạm ít nói nhất nhóm bạn.
Website liên kết