13 Bình luận
  • THL
    ông ấy trả tiền lương, thích cho đá hay không là quyền của ông ấy, chẳng vi phạm hợp đồng gì cả, sao cứ phải nâng cao quan điểm thế nhỉ?
    Các clb ở nước ngoài xử cầu thủ trái ý cũng thế còn gì, cho ngồi dự bị dài dài, cho xuống tập với đội trẻ...có sao đâu.
Website liên kết