10 Bình luận
 • Duy_Truong
  Thôi cứ đi trước cho sớm chợ, đợi nhau thế này bao giờ mới xong.
 • kite203
  Đã ai lượng hóa được cắt bao nhiêu chưa nhỉ?
 • Nova
  Cắt đc ít nhất 6 tướng thì tốt
 • ghostship
  Cắt ghế tướng là 1 phần nhỏ thôi quan trọng là mỗi tổng cục đều có 1 cục tham mưu, 1 cục hậu cần, 1 cục chính trị (tổ chức) nếu cắt bỏ tổng cục vị tri là giảm thiểu biên chế cho tổng cộng 24 cục sau này. Tập trung đầu mối hết 1 một nơi thôi nhưng như thế thì quyền lực chắc mạnh khủng khiếp lắm.
 • luanth
  Đây gọi là ngồi chơi xơi pizza
Website liên kết