7 Bình luận
  • SeineRiver2
    He he thằng bạn mình
  • downfall
    Anh này trần tình gì mà hằn học thế? Pr thì nó phải có dáng dấp chói chang bao dung tất cả của một vị thánh chứ?
  • Bazoda
    Hehe, anh Trình ạ. Anh có hoạch định, chính sách, phát triển công ty. Họ có chức năng, trách nhiệm phải làm việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quyền hạn của họ. Anh, tôi & nhiều người kinh doanh đều biết họ là ai, chức năng của họ là làm gì? Vậy cớ sao, anh cho rằng là đúng còn họ chưa đúng (ý anh là sai thì chuẩn hơn). Họ làm việc không phải mục đích kiếm vài cái phong bì từ công ty của anh, hay lấy không, lấy hôi sản phẩm công ty anh mà anh khó chịu, đáy nghiến những thế hệ kế cận chúng ta. Anh buồn một thì tôi buồn nhiều hơn một. Vì sao ư? Vì ít nhất anh hơn tôi vài cái đầu, công ty cũng gọi là tiếng tăm mà anh biết một, không biết đến hai. Không phải tôi bênh họ, mà tôi trách anh nghĩ tiêu cực một phía quá. Anh cứ làm tốt công việc của mình, không hổ thẹn với lương tâm thì dù có ai, thế lực, tổ chức nào ác ý muốn dìm anh xuống cũng không phải ngày một, ngày hai đâu anh. Chứ đừng hơi một tí, anh bảo anh không trộm cắp, rùi này nọ. Một ngày đẹp trời nào ấy, họ không làm khó anh, công ty anh có những sản phẩm độc hại... Cộng đồng mạng lại réo tên họ rằng HỌ ĐANG Ở ĐÂU? SAO LẠI ĐỂ CÔNG TY ANH CÓ NHỮNG SẢN PHẨM NHƯ VẬY!!!
Website liên kết