2 Bình luận
  • kspm
    Em cũng đang xài đồ m$ nhiều hơn luôn, trừ windows: mail outlook, chat skype, office, azure, xbox
  • BlackParma
    Cứ ôm mãi cái Windows, kéo Internet chậm pt lại tưởng rằng sống mãi.
    Thành ra lỡ bao nhiêu cơ hội .
Website liên kết