2 Bình luận
 • PhamTuyen
  @donphan2903 bác mà "tập trung lái xe" kiểu đó có ngày die. Lái xe là phải luôn trong trạng thái kiểm soát được tình hình xung quanh để đưa ra phản ứng nhanh và hợp lý. Bác lái xe nhưng tâm trí để trên mây như thế thì quá nguy hiểm!
 • DONPHAN2903
  Thỉnh thoảng do tập trung lái xe quá (đường đông hoặc do đang suy nghĩ gì đó trong đầu) mà đôi lúc không để ý/ nghe thấy tiếng hụ cũng như tiếng loa của mấy chú dẫn đoàn, làm mấy chú cứ phải chạy lên gõ gõ vào nóc...nhục lắm nhưng không phải cố ý đâu
  • PhamTuyen
   @donphan2903 bác mà "tập trung lái xe" kiểu đó có ngày die. Lái xe là phải luôn trong trạng thái kiểm soát được tình hình xung quanh để đưa ra phản ứng nhanh và hợp lý. Bác lái xe nhưng tâm trí để trên mây như thế thì quá nguy hiểm!
Website liên kết