6 Bình luận
 • Applegriin
  (Vui thôi) nhưng mình k nghĩ là công an sẽ đuổi theo
 • ohisee
  mình khuất bóng anh ca quay lại nhìn nhếch mép
 • BlackWidow
  Mình có mấy vụ va với CA cũng hải như thế này. Đi đến ngã tư, nhìn thấy mấy a CA phía bên kia, mình rồ ga rẽ chạy, các a ý đuổi theo và tóm được mình. Các a ý hỏi:
  - Gương xe a đâu? (Hồi bắt gương).
  - Dạ, gương xe e vừa vỡ.
  - Gương vừa vỡ mà ông lại nắp bịt đầu thế này ah!
  Rồi các a ý kiểm tra giấy tờ đầy đủ lại hỏi:
  - Sao chỗ ngã tư, ông thấy tôi ông lại bỏ chạy?
  - Thói quen thôi a.
  Thế là cười ầm lên cho đi.
  Nói chung mình gặp CA ăn tiền cũng nhiều, mà nhăn nhở cho đi cũng k ít.
Website liên kết