26 Bình luận
  • Duy_Truong
    @kekin Mù mịt thật, chỉ thấy đen kịt và mấy chữ NaN:Nan:Nan. Như này đến đi bộ tôi cũng đâm chứ nói gì đến ô tô.
  • ngoctan1789
    và 1 lần nữa e thấy là
    các xe lại chen hết vào làn khẩn cấp
Website liên kết