11 Bình luận
  • BlackWidow
    Sợ nhất mấy ông Thái bức xúc toàn là acc clone của mấy ông nhà báo Việt.
  • Langtu2000
    Mình rất dị ứng cái kiểu tư tưởng quốc gia dân tộc chủ nghĩa này. Thậm chí cảm giác đó như là cái thói tự sướng của những kẻ nhược tiểu.
    Số 1 là bọn TQ, phim nó mà có lính Nhật hay Quốc Dân đảng thì bao giờ cũng thấy 2 đối tượng đó nó xấu tồi tệ. Và bọn nó thì quảng đại trượng phu.
    Đừng học đòi cái tư tưởng nâng bi tự sướng ấy
Website liên kết