4 Bình luận
 • gomugomu1410
  "Có đam mê là đã có lộ phí rồi"
  Cái bọn thành công nói cái gì cũng chuẩn
 • SeineRiver2
  Đọc mấy bài này thấy bulls*** phết từ xưa đến giờ chưa bao giờ thấy có khái niệm công ty lớn phải "mời về làm", nhất là với các bạn trẻ, trừ khi bạn có công ty lớn và sở hữu nghiên cứu / công nghệ đã được triển khai. Nhảm nhất là "nhận thấy chính sách đã thay đổi nên nhận lời", nghe như siêu nhân quần xịp đỏ được mời giải cứu thế giới.

  Cái đoạn ACM/ICPC cũng lố bịch, nhìn kết quả thi acm của Stanford 2011 là thấy bạn này thuật toán như mứt rồi.
  http://tinyurl.com/yahdaj3b
Website liên kết