2 Bình luận
  • henryford
    tham vọng tập trung vào công nghệ để sản xuất tự động cũng là một bài toán khó giải khi chi phí ban đầu quá cao, khấu hao nhà máy dài hơn, mở rộng thêm dây truyền gặp khó về vốn, túm lại tụi tesla có vấn đề rồi chuẩn bị bán mình thội :x
  • dohoia
    Chết cười, trên FB có Thiên Lương suốt ngày chửi Musk lol của lòng em. Cứ cắm đầu cắm cổ vào chửi xe điện của tesla là trò làm màu để bán cổ phiếu. Haha
Website liên kết