10 Bình luận
 • THL
  Lúc trước đọc về vụ lùm xùm này cảm thấy mỗi bên nên lùi 1 tý vì bóng đá VN, nhưng càng tìm hiểu vào thì lại nghiêng về bầu Đức hơn, lập giải riêng thì không được chứ đưa quân sang Lào, Myamar đá thì có lẽ dư sức. Riêng cái kiểu gửi văn bản đến đề nghị tiến cử/ứng cử vào VFF mà gửi vào 27 âm lịch trước Tết, yêu cầu trả lời chậm nhất là 29 âm lịch là thấy có vấn đề, âm mưu phía sau rồi.
 • tradade
  ủng hộ bầu Đức lập giải riêng
 • THL
  Lúc trước đọc về vụ lùm xùm này cảm thấy mỗi bên nên lùi 1 tý vì bóng đá VN, nhưng càng tìm hiểu vào thì lại nghiêng về bầu Đức hơn, lập giải riêng thì không được chứ đưa quân sang Lào, Myamar đá thì có lẽ dư sức. Riêng cái kiểu gửi văn bản đến đề nghị tiến cử/ứng cử vào VFF mà gửi vào 27 âm lịch trước Tết, yêu cầu trả lời chậm nhất là 29 âm lịch là thấy có vấn đề, âm mưu phía sau rồi.
 • LionCatfish
  Nghỉ mie đi, lắm chuyện! Cứ hở tí là Chí Phèo. Có tiền, có tâm, có thế là phải đấu tranh để xây dựng. Tổ chức càng nát thì càng phải có anh hùng để vực dậy!
 • totaltinh
  Lý thuyết : Lượn mẹ hết nó đi để cho bố mày làm tốt hơn. thực tế : Bố mày mọc trễ đâm chồi ở đây lâu rồi, bố mày nghỉ thì về chăn lợn ah.
Website liên kết