1 Bình luận
  • hongquan09dth5
    đợi em ở Watford cũng thấy vô gia cư nhiều. Ông lead kêu đừng cho tiền bọn nó, em mới hỏi tại sao vậy. Ổng kêu bọn này nó toàn xin xong vô quán nhậu hoặc đi chích xì ke. Em hơi ngớ mặt ra. Mà thấy cũng đúng, lại gần toàn thấy có hơi rượu. Lâu lâu có thằng lại khều mình mà mặt đỏ cay cay hoặc kiểu đang high sợ chết khiếp.
Website liên kết