30 Bình luận
  • vadaihiep
    1 vé CGV = 2 vé của rạp khác
    Mà Lotte chỗ BigC Trần Duy Hưng đang 45k tất cả các suất chiếu thì phải.
Website liên kết