10 Bình luận
 • phupt
  @noname1 dù sao cũng cứu được 2 đứa nhỏ, đối với ba mẹ của 2 đứa nhỏ đó ông đó anh hùng cũng chả sai. Tôi cũng thấy là anh hùng vì phản xạ tuyệt vời đó cho 2 đứa nhỏ cơ hội sống tiếp
 • Jennyhp
  @noname1 Không anh hùng thì cũng đáng được khen ngợi khuyến khích. Con mình rót hộ mình cốc nước cũng cần cám ơn nó. Đừng coi những việc người khác làm là đương nhiên
 • Jennyhp
  Con người chẳng ai là hoàn hảo. Kể anh có tham 1 tí nhận tiền của mọi người thì hành động anh cứu 2 người ấy vẫn đáng tôn vinh
 • downfall
  Hai con giặc cái thoát chết kia vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ?
  Ít ra cũng phải gặp người ta mà đánh quả rắm chứ?
 • noname1
  Đừng có bốc thơm nhau quá. Tại giay phút bất ngờ đấy, hành động của a này chắc cũng chỉ là phản xạ thông thường. Người ta xứng đáng đc anh hùng chỉ khi đã tính toán , cân đối kỹ mà vẫn chấp nhận hy sinh thì mới là anh hùng
  • phupt
   @noname1 dù sao cũng cứu được 2 đứa nhỏ, đối với ba mẹ của 2 đứa nhỏ đó ông đó anh hùng cũng chả sai. Tôi cũng thấy là anh hùng vì phản xạ tuyệt vời đó cho 2 đứa nhỏ cơ hội sống tiếp
  • Jennyhp
   @noname1 Không anh hùng thì cũng đáng được khen ngợi khuyến khích. Con mình rót hộ mình cốc nước cũng cần cám ơn nó. Đừng coi những việc người khác làm là đương nhiên
  • NhinChiRuaChu
   @noname1 Cá nhân mình cũng nghĩ đây là phản xạ thôi chứ không phải anh hùng anh hiếc gì. Mình đi xe nào cũng vậy, cứ có cái gì tự nhiên chặn đường hay bất ngờ cũng đánh lái thôi. Gặp thằng tay lái cứng hơn có khi chẳng có gì xảy ra hết, người cũng an toàn mà xe cũng chẳng đến nỗi hỏng hóc
 • BondSuper
  Anh này kinh nghiệm đấy. Nhận xong lại ăn 1 mớ từ các nhà đạo đức thì cũng mệt lắm
Website liên kết