12 Bình luận
  • downfall
    Bác Phúc này em đánh giá là thẳng thắn, nhiều chuyện trước kia toàn hiểu ngầm thì giờ bác ấy gần như là người đầu tiên nói thẳng ra.
    Ngân sách căng nhưng dám nói đến trả nợ là kinh rồi, trước giờ toàn giật gấu vá vai, gối nợ đảo nợ chứ có trả đồng nào.
Website liên kết