Trở lên trên
Viết bình luận15 Bình luận
  • tuannguyenvt
    ghĩa tình là ở chổ ấy. dù tao vẩn đang nợ như chúa chổm, nhưng biết mày đàng nào củng méo có tiền trả thì tao cho luôn để đc tiếng thơm.
  • hieu_3x
    Thời chiến tranh nước ta nợ cuba nhiều.
  • soitrang
    @bazoda tại vì chưa có kênh Từ thiện.