13 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Người dùng dầu hoả phá mả cha nhà chúng nó hay sao nà chúng nó đe khiếp thế? Cơ mà có ai giờ còn dùng dầu hoả ko vậy?
Website liên kết