Trở lên trên
Viết bình luận 13 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Người dùng dầu hoả phá mả cha nhà chúng nó hay sao nà chúng nó đe khiếp thế? Cơ mà có ai giờ còn dùng dầu hoả ko vậy?