3 Bình luận
  • mr_cuibap
    Mẹ đoàn thị hương (chưa biết là có tội hay không) mà mình đòi bảo vệ đến cùng. Vụ này thì như kiểu sống chết mặc bay, rõ hài.
  • better_man
    Nuôi mấy thằng quỷ sứ quán như này tốn cơm, có công thì nhận nhanh lắm nhưng lúc cần trợ giúp người Việt Nam ở nước ngoài thì cun cút mất tăm
  • bogo
    Ở nước ngoài mới biết ĐSQ chỉ là nơi gia hạn passport và buôn ... .hết
Website liên kết