9 Bình luận
  • Hau_Nguyen
    Người ta đi tu ,các anh cũng tu nhưng là ngồi tu...bia, thay vì trồng rau sạch các anh chăn luôn rau. À k rõ các vị chân tu đó chơi some3-4-5 để quay về cuộc sống thời nguyên thuỷ như các cụ tổ loài linh trưởng chưa
    Fun tí các thánh đừng giận nha
Website liên kết