20 Bình luận
  • THL
    cũng chưa chắc, con này cũng chỉ là bản nâng cấp nhẹ của con ipad2017 khá là thất bại.
Website liên kết