Trở lên trên
Viết bình luận13 Bình luận
  • KaSima
    Lúc "núi lửa phun trào" thì xịt luôn lên chảo, rán luôn