Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • yennhi2308
    Có “phương án mở” là Ok rồi
  • Thin_pig
    Mở rộng ở phía nam.
    Hy vọng các tướng lĩnh trong quân đội sẽ đánh golf thật giỏi để giữ nước, giữ chủ quyền biển đảo