5 Bình luận
 • tuanna0703
  Tan nát con tim. Chung tình Uber mà nó bắt mình phải ngoại tình với Grab
 • doivuithe
  Bọn tư bản đúng là lõi đời, rút đi vẫn đút túi cổ phần tương đương 1.6 tỷ $ mà dự tính còn sẽ tăng. Thằng bỏ cổ phần ra mua cũng chả phải gà.
  Khổ mỗi mấy doanh nghiệp bản địa, vốn kém
 • chaududan
  Sang Grab mà nói chuyện
 • bazoka
  Toàn bộ anh em Uber giờ bảo nhau không thèm sang Grab nữa, chẳng hóa Grab mua không khí ah, vì nhà cửa vật chất của Uber có gì đâu? ngoài việc loại đc 1 đối thủ
 • Draco
  Kẻ đi trc thường bị thiệt thòi, Grab tuy sinh sau nhưng đã học hỏi Uber nhiều để phát triển như hiện nay !
Website liên kết